สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย เชิญส่งบทคัดย่อประเภท Country Report เพื่อเข้าร่วมพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการ 2024 ASAIHL Conference ณ Universitas Airlangga, Indonesia ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 ในหัว "University’s Role in Advancing Climate Crises Reduction"
Sub-theme: Curriculum design towards supporting academics’ role in climate crises reduction
                    Green economy-oriented research in accelerating university-industry collaboration
                    Community services as climate crises resolution framework

ผู้ที่สนใจส่งบทความย่อเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก สามารถส่งได้ที่ E-mail: wasana.t@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 091-858-5220 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567