โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้ Co-creation for Sustainable Development in Good Health and Well-Being การประสานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2567 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://conf.suth.go.th/ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 สอบถามรายละเอียดโทร 044-376-555 ต่อ 7302, 098-274-4824