สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญนำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2025" ( I-New Gen Award 2025) ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เปิดรับผลงานในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่องการประกวด ดังนี้
1. การเกษตร
2. อาหาร
3. สุขภาพและการแพทย์
4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
5. การท่องเที่ยว

ผู้ที่สนใจสามารถเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th ส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 สอบถามรายละเอียดโทร 0-2579-1370-9 ต่อ 525, 507 หรือ E-mail: younginventor.rekm@nrct.go.th