ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2544


จำนวนบท 1 บทความ
รหัส
สจ.ท.11/2544
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบตรวจวัด บันทึกผลและแสดงผลของเครื่องตรวจวัดเสียงการทำงาน ของหัวใจ ด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์
Article Name : Development of Heart Sound Data recorder and monitor by Microcomputer System
ผู้จัดทำ : ปรียา    
[อ่านบทคัดย่อ ...]