ข่าวประชาสัมพันธ์

14
ก.ค. 2564
ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี 256

12
ธ.ค. 2561
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

10
พ.ย. 2559
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

19
ต.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

20
ม.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559

05
ต.ค. 2558
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558