ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST40)
Posted by : Admin วันที่ : 09 ก.พ. 2566 13:47:15

I'm an image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST40) ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 ณ Long Beach Garden Hotel and Spa อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://www.microscopythailand.org/mst40/index.php สอบถามรายละเอียด E-mail: mstconference@gmail.com

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ