ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรอว.
Posted by : Admin วันที่ : 08 ก.พ. 2566 13:18:20

I'm an image

VRU Agricultural and Food Journal: AFJ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรอว. (VRU Agricultural and Food Journal: AFJ) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร โดยขอบเขตของวารสารมีดังนี้ เกษตรทั่วไปพืชศาสตร์พืชไร่พืชสวนปฐพีวิทยาสัตวศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหารภูมิทัศน์ป่าไม้วาริชศาสตร์กีฏวิทยา, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และอาหาร ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ http://afj.vru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดโทร 0-2529-3002 ต่อ 10-12 E-mail: afj@vru.ac.th


ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร