ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
Posted by : Admin วันที่ : 09 ธ.ค. 2565 14:23:11

 

มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University and UNRN Research Symposium 2023) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้ที่สนส่งผลงานเข้าร่วมประชุม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=home=th ส่งบทความภายในวันที่ 8 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-851-478-89 ต่อ 702

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ