ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022
Posted by : Admin วันที่ : 22 พ.ย. 2565 16:15:09

ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และส่งเสริมการแบ่งปันเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยขั้นสูงระหว่างนักวิจัยประเทศในภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aistic.gov.in/ASEAN/aistdfCollaborative# ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสาธารณรัฐอินเดีย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail: sharma_rk@nic.in หรือ Science&TechnologyDivision@asean.org

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย