ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการรายการเอกสารอ้างอิง ด้วยโปรแกรม Zotero
Posted by : Admin วันที่ : 25 ก.พ. 2565 14:30:38

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกท่าน

         สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการรายการเอกสารอ้างอิง ด้วยโปรแกรม Zotero" โดยวิทยากร ดร. กริชชาติ ว่องไวลิขิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น. (รูปแบบ Hybrid)  ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/8abtV หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

QR ลงทะเบียน 31 มี.ค. 2565.jpg

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา