ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Posted by : Admin วันที่ : 25 ส.ค. 2564 15:24:30

 

 

Graduate Student
 

National and International Academic Conference Project: 15th Anniversary of the Rajapruk University on “New Normal for Sustainability in the Digital Era”,

November 26, 2021 at the Rajapruk University

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย รวมทั้งงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ผู้ที่สนใจส่งบท๕วามเพ่อเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rpucon.rpu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2432-6101 ต่อ 1220, 086-375-2731 หรือ rpuconference@rpu.ac.th

 
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ