ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 24 ส.ค. 2564 16:01:14

 

 

family dinner

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สาธารณชนและวงวิชาการ ทั้งนี้วารสารได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index สอบถามรายละเอียดโทร 098-748-4298 หรือ E-mail khunakorn.k@nsru.ac.thhss.journal@nsru.ac.th

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร