ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564
Posted by : Admin วันที่ : 04 ส.ค. 2564 15:35:33

A wooden walkway going through a flowers and gardening supplies.

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถด่วน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนผ่าระบบออน์ไลน์ได้ที่ https://research.mfu.ac.th/ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-916-389 E-mail: research@mfu.ac.th

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา