ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Posted by : Admin วันที่ : 03 ส.ค. 2564 12:30:29

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกาาค้นขว้าต่างๆ ส่งบทความภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่ http://tinyurl.com/yb7oyd9v  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 065-094-9250 หรือ อีเมล edutru.journal@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ