ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Posted by : Admin วันที่ : 03 ส.ค. 2564 12:29:19

 
Image Of Activity
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัมนาการจัดการศึกาาและการเรียนรู้ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-289-215 อีเมล jeiljournalpsu@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร