ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 03 ส.ค. 2564 12:27:48

 
Image Of Activity
 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564 เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในสาขามนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 093-079-3833 

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร