ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)
Posted by : Admin วันที่ : 18 มี.ค. 2564 10:01:23

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) หัวข้อ "วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม กำหนดส่งบทความระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ http://techcon.siamtechu.net/2021/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2878-5030, 0-878-5052 หรือ E-mail: techcon@siamtechno.ac.th

 
 
Img body - Cooperation
 
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ