ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
Posted by : Admin วันที่ : 03 ก.พ. 2564 13:38:48

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานได้ที่ http://nirc.mol.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ