ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)
Posted by : Admin วันที่ : 15 ธ.ค. 2563 11:54:20

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบ Hybrid Meeting Conference สามารถเลือกนำเสนอได้ทั้งแบบ onsite และ online ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและศึกาารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http//tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และส่งบทความภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2752, 0-2763-2704

รายละเอียดเพิ่มเติม

   

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ