ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564
Posted by : Admin วันที่ : 08 ธ.ค. 2563 15:21:08

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาในระยะยาว ในการนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอให้ท่านจัดส่งชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยฯ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้ที่ ภารกิจพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: arf.s@nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 412, 413

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวล่าสุด อื่นๆ