ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
Posted by : Admin วันที่ : 04 ธ.ค. 2563 14:16:24

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 เปิดรับจำนวน 8 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนศาสตรจารย์วิจัยดีเด่น

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23

7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIS ที่ https://www.nriis.nrct.go.th/ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 412, 413, 418, 423 หรือ E-mail: katesara.e@nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย