ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
Posted by : Admin วันที่ : 11 พ.ย. 2563 16:42:47

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6

โครงการอบรมจัดระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยโดยเแพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) โดยระบบ Mentoring System ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ http://bit.ly/2GDXlcb สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2849-6158 หรือ E-mail: jariya.saw@mahidol.edu

Image
 

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา