ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
Posted by : Admin วันที่ : 02 ก.ย. 2563 11:19:23

จัดงานระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีใหม่ (New Normal)" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ พร้มทั้งส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF ได้ที่ E-mail: wturesearch@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2563-2525 ต่อ 5017, 5018 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ