ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Posted by : Admin วันที่ : 29 มี.ค. 2562 10:47:02

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ห้องสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrct.rsu.ac.th/ หรือติดต่อ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก  โทร 081-591-5119, 0-2997-2222 ต่อ 1019, 0-2791-5686-92  E-mail : dr.yingying.nida@gmail.com, chalermporn.y@rsu.ac.th  

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา