ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch
Posted by : Admin วันที่ : 29 ส.ค. 2561 15:51:15

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch 

            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา " ThaiEdReserch " เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่บนบนฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ http://www.thaiedresearch.org/  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  0 2668 7123 ต่อ 1315 , 1330 , 1344
 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวล่าสุด อื่นๆ