ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดส่งหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” จำนวน 2 ฉบับ
Posted by : Admin วันที่ : 11 ต.ค. 2560 11:11:53

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดส่งหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

2. “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 77 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 เพื่ออเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ได้ที่ http://nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ