ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัยเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
Posted by : Admin วันที่ : 26 ก.ค. 2560 13:48:47

สถาบันวิจัย มีกำหนดจัดสัมมนาให้แก่คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ที่สนใจ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
”   โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา