ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)”
Posted by : Admin วันที่ : 30 มิ.ย. 2558 10:00:38

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสถาบัน 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้เพื่อมาพัฒนางานประจำของตนเองเป็นงานวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cphs.chula.ac.th และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: workshop_cphs@chula.ac.th หรือสอบถามที่ คุณกาญรัตน์ อินทุรัตน์ โทรศัพท์ 02-2188190 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา