ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
Posted by : Admin วันที่ : 10 พ.ย. 2559 15:44:37

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการขึ้นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2  อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15)  มหาวิทยาลัยรังสิต  สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบกำหนดการ การนำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/. 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ