สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

???? ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยแลละนวัตกรรม  ????

???? มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 Thailand Research Expo 2024
???? ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2567
???? ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

???? “สานพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ????
ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการประชุมมากกว่า 150 หัวเรื่อง ทันต่อสถานการณ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อาทิ

???? นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
???? นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
???? นิทรรศการหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) 
???? นิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN)
???? นิทรรศการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย
???? นิทรรศการงานวิจัยขายได้
???? นิทรรศการ Thailand Research Expo & Symposium 2024
???? นิทรรศการการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)
???? กิจกรรม เวที Highlight Stage
???? รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024 Award)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ > https://researchexporegistration.com/ <

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย