กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี 2568-2569 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/francothaimobility ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2610 5423 หรือ E-mail:wannee.k@mhesi.go.th

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95921739371?pwd=urqGh6PteRaVwfB2K0D2ChJm9AVqLw.1
Meeting ID: 959 2173 9371
Passcode: 879848