ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


ข้อมูลการประกันคุณภาพ

ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตรวจการประกันคุณภาพของคณะ/วิทยาลัย


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2559)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
2 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2558)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
3 ข้อมูลทุนภายใน เฉพาะที่คณะได้รับทุนผ่านสถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2558
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 29 คน
4 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2557)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
5 ข้อมูลทุนวิจัย (สถาบันวิจัย ปี2557)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
6 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2557)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
7 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557) เพิ่มเติม
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
8 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
9 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2556)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
10 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2556)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
11 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2556)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
12 ข้อมูลรายชื่อบุคลากร มรส. ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ มรส. ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
13 ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก ประจำปีการศึกษา 2555
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
14 ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/รางวัลผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปี2555
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
15 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2558)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
16 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2559)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
17 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3ปี2555)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
18 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2ปี2555)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
19 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2559)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
20 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2555)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
21 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2558)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน

ข้อมูลการประกันคุณภาพ

หลักฐานการประกับคุณภาพ


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2558
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
2 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2557
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
3 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2556
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
4 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2555
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
5 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2554
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
6 หลักฐานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2553
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน