ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2547


จำนวนบท 4 บทความ
หน้า | 1
รหัส
สวจ.05/2547
ชื่อบทความ : Effect of physical training program on physical of soccer plyers
Article Name : ผลของโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพร่างกายต่อสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอล
ผู้จัดทำ : ประพนธ์  มะระครรภ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.01/2547
ชื่อบทความ : THE DEVELOPMENT OF QUERCETIN AS A NOVEL ANTIDOTE FOR OXIDATIVE STRESS-INDUCING HEAVY METALS
Article Name : การพัฒนาสารเควอซิทีนมาใช้เป็นยาต้านพิษตัวใหม่ของโลหะหนักที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน
ผู้จัดทำ : ดร.วัชราภรณ์   เทวกุล ณ อยุธยา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.02/2547
ชื่อบทความ : Detection of RCAS 1 Expression in Cholangiocarcinoma
Article Name : การตรวจหา RCAS 1 ในโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี
ผู้จัดทำ : กวิญ  ลีละวัฒน์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.03/2547
ชื่อบทความ : Assessment of the motor fitness, weight and height of students rangsit university. By Barrow motor ability method.
Article Name : การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก น้ำหนัก และส่วนสูงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบบทดสอบของแบร์โรว์
ผู้จัดทำ : สุจิตรา    บุญเกิด  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle