ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2539


จำนวนบท 4 บทความ
หน้า | 1
รหัส
ท.สจ.02/2539
ชื่อบทความ : Research the need for skill side of product designers in the firm
Article Name : ความต้องการในการปฏิบัติงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
ผู้จัดทำ : ทวีศักดิ์  อ่วมน้อย(เกษียณ)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.03/2539
ชื่อบทความ : Isolation and Identification of Water-borne Disease from Canals in Bangkok
Article Name : การแยกวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคในน้ำจากคลองกรุงเทพมหานคร
ผู้จัดทำ : บาจรีย์  จันทราภาณกร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.04/2539
ชื่อบทความ : The studies on the mutagenic activities of the synthetic hairdyes and the natural hairdyes
Article Name : การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยาย้อมผมสังเคราะห์และยาย้อมผมที่ได้จากธรรมชาติ
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ทัศนีย์  ปัญจานนท์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
มรส 03/2539
ชื่อบทความ : ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล
Article Name : ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดทำ : บาจรีย์  จันทราภาณกร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle