ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2562


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ
ชื่อภาษาไทย : พลังสุขภาพจิตและระดับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : พลังสุขภาพจิตและระดับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2562
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :