ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา
ชื่อภาษาไทย : การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดฝางเพื่อพัฒนาเป็นตำรับแผ่นแปะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนอง
ชื่อภาษาอังกฤษ : การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดฝางเพื่อพัฒนาเป็นตำรับแผ่นแปะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนอง
คณะ : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 14/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :