ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ
ชื่อภาษาไทย : การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :