ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.พรรณนภา เภาทอง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นแคบ้าน
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นแคบ้าน
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :