ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
ชื่อภาษาไทย : การตรวจสอบเปปไตท์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำหมักชีวภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การตรวจสอบเปปไตท์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำหมักชีวภาพ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 48/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :