ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.สุขเกษม อุยโต
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเนื้อหาของภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพถ่ายของ เนาว์ ศรีจามร
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาเนื้อหาของภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพถ่ายของ เนาว์ ศรีจามร
คณะ : คณะศิลปะและการออกแบบ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 29/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :