ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
57/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขา
Article Name : Evaluation of the Antibacterial Activity of Essential Oil of Litsea cubeba Pers.
ผู้จัดทำ : ดร.อภิชัย ศรีเพียร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
73/2560
ชื่อบทความ : ความแข็งแรงยึดติดของการซ่อมแซมคอมโพสิตที่จำลองการใช้งานด้วยสารยึดติดระบบยูนิเวอร์แซล
Article Name : Repair bond strength of aged resin composite by using universal adhesive system
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.ธันยพร นิยมดี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]