ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพลูคาวในเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบตำรับและศึกษาความคงตัวของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องแยกฝุ่นละอองชนิดไซโคลนสำหรับเตาชีวมวล
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นพิษและการปนเปื้อนของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ทศธน จรูญรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ผลบวกใน Direct Antiglobulin Test
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.อังสนา โยธินารักษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : An Analysis of Thailand’s Bank Lending Practice since financial crisis in 1997
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ชวนชัย อัชนันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง BIONIME GM700 ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ภาริณี กิตติมงคลสุข   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกสีเขียวประเภทซุเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะในประเทศไทย: วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มด้วยบูทแสต๊ป
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ยศ อมรกิจวิกัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]