ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : โครงการศึกษาและพัฒนาการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะ ภายใต้บริบทของการพัฒนาสังคมแบบร่วมสมัย กรณีศึกษา : บริเวณพื้นที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และชุมชนโดยรอบ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธีร ธนะมั่น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความเป็นตัวตนในสถาปัตยกรรม; กรณีศึกษา: อาคารบ้านพักพระสงฆ์เยสุอิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ. ไพลิน โภคทวี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาขนมอบจากไข่ขาวประเภทมาการอง ทดแทนผงอัลมอนด์ด้วย ผงถั่วลิสง และ ผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อธิป บุญศิริวิทย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบแนะนำแบบอัจฉริยะสำหรับการจัดการพลังงานของโรงงานผลิตน้ำเย็น
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การขยายกำลังการผลิตและการเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันจากแหล่งน้ำในประเทศไทยเพื่อผลิตไบโอดีเซลในถุงโพลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การคาดการณ์ปริมาณฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์นิภาพร ปัญญายงค์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสื่อสารการตลาดบนอิสตราแกรมของผลิตภัณฑ์ของนักแสดงไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.แน่งน้อย บุญยเนตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความสำคัญของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องดึงคออัตโนมัติด้วยลมสำหรับใช้ที่บ้าน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ธนกร อยู่โต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : องค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของรากเท้ายายม่อมและพนมสวรรค์ป่า
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ปฐม โสมวงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]