ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
77/2554
ชื่อบทความ : การแทรกแซงของไวยกรณ์ภาษาไทยในการเขียนภาษาฝรั่งเศส
Article Name : การแทรกแซงของไวยกรณ์ภาษาไทยในการเขียนภาษาฝรั่งเศส
ผู้จัดทำ : อ.คาโรลีน จาร์ราฟู   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
78/2554
ชื่อบทความ : ศึกษาคำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาญี่ปุ่น
Article Name : ศึกษาคำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ : ดร.ปิยสุดา ม้าไว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
79/2554
ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษของนักธุรกิจญี่ปุ่น
Article Name : การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษของนักธุรกิจญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ : อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
80/2554
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ของข้อความโฆษณาน้ำหอมในอินเตอร์เนท
Article Name : การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ของข้อความโฆษณาน้ำหอมในอินเตอร์เนท
ผู้จัดทำ : ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]