งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายนอกทั้งหมด / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2542

จำนวนบท 1 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) กำลังดำเนินการ
1 การกระทำผิดของผู้หญิง : วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาบ้า และคดีฆ่าคนตาย วิจัยและพัฒนา ทวีศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ 12