งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2556

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาผลของการฝึกออกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองของหนูแก่: บทความของอีจีเอฟในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปปช. มาตรา 103/07
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : การศึกษาผลของการฝึกออกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองของหนูแก่: บทความของอีจีเอฟในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.ชีพสุมน    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปปช. มาตรา 103/07
Article Name : -
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สังศิต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]