งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2542

จำนวนบท 1 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 คณะศิลปศาสตร์ ทวีศักดิ์ การกระทำผิดของผู้หญิง : วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาบ้า และคดีฆ่าคนตาย 12