ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นายดร.สุริยะใส กตะศิลา
Name : Mr.Suriyasai Katasila
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : suriyasai1@hotmail.com
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ :
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตร์ ปีที่จบ เกษตรศาตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท : ปีที่จบ รังสิต ประเทศไทย
ปริญญาเอก: ปีที่จบ 2559 รังสิต ประเทศไทย
bursa escort bursa escort