ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง
Name : Mr.Anantasak Wongkamhang
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : anantasak_09@hotmail.com
fax : -
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต 52/347 หมู่7 ต.หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 0872879202
fax : 029972222 ต่อ 1408
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต ปีที่จบ 2552 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่จบ 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ประเทศไทย
ปริญญาเอก: ปีที่จบ ประเทศ
bursa escort bursa escort