ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นางอาจารย์โกเมศ กาญจนพายัพ
Name : Mrs.Gomesh Karnchanapayap
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : gomesh1977@gmail.com
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต อาคารคุณหญิงพัฒนา (8) เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 08-997-2200(5201)
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : Bachelor of Computer Science ปีที่จบ 2542 California State University, Fresno ประเทศUnited States
ปริญญาโท : ปีที่จบ ประเทศ
ปริญญาเอก: ปีที่จบ ประเทศ
bursa escort bursa escort